Badania kliniczne mają na celu wprowadzenie nowych leków lub metod leczniczych, które byłyby lepsze od obecnie istniejących. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

Bez badań klinicznych nie byłoby nowych terapii, a nasza wiedza na temat chorób i sposobów ich leczenia byłaby zdecydowanie mniejsza.

Badania kliniczne są regulowane prawem, a ich przeprowadzenie wymaga zgody właściwych urzędów jak: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pozytywnej opinii niezależnej Komisji Bioetycznej, która opiniuje projekty badań klinicznych pod względem etycznym i naukowym oraz prowadzi nadzór nad przebiegiem badań. 

 

DZIEKI BADANIOM KLINICZNYM MOŻNA SKORZYSTAĆ Z INNOWACYJNYCH TERAPII ZANIM WEJDĄ DO STANDARDÓW LECZNICZYCH

 

Jeśli masz pytania związane z badaniami klinicznymi, sprawdź czy odpowiedzi nie znajdziesz na naszej liście często zadawanych pytań  – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeżeli nadal masz pytania i wątpliwości dotyczące udziału w badaniach klinicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego nasz zespół udzieli Ci wyczerpujących odpowiedzi – KONTAKT


Zachęcamy do przekazywania informacji o prowadzonych badaniach klinicznych. Jest to szansa dla wielu pacjentów na uzyskanie pomocy poprzez innowacyjne metody leczenia i uzyskanie darmowych leków oraz stałej specjalistycznej opieki.