Badania kliniczne mają na celu wprowadzenie nowych leków lub metod leczniczych, które byłyby lepsze od obecnie istniejących. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowe sposoby leczenia, zapobiegania i diagnozowania są bardziej skuteczne niż metody stosowane dotychczas.

Bez badań klinicznych nie byłoby nowych terapii, a nasza wiedza na temat chorób i sposobów ich leczenia byłaby zdecydowanie mniejsza. Badania kliniczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie.

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, aby zapewnić prawa i maksymalne bezpieczeństwo uczestników badania.

Badania kliniczne są regulowane prawem, a ich przeprowadzenie wymaga zgody właściwych urzędów jak: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pozytywnej opinii niezależnej Komisji Bioetycznej, która opiniuje projekty badań klinicznych pod względem etycznym i naukowym oraz prowadzi nadzór nad przebiegiem badań.