Istnieje wiele powodów, dla których warto brać udział w badaniach klinicznych, a główne to:

– nowoczesny i innowacyjny sposób leczenia choroby według międzynarodowych standartów

– bezpłatna opieka wykwalifikowanego personelu 

– osobisty wpływ na rozwoju medycyny i co wpływa na pomoc innym w przyszłości

– aby osiągnąć cele osobiste (np. zmniejszyć wagę lub rzucić palenie)

– dostęp do leczenia, które nie jest dostępne w inny sposób

– zwrot kosztu dojazdu na wizyty kontrolne dla uczestników